O nama

Tvrtka
R.S.A.Instalacije d.o.o.

Tvrtka »RSA« osnovana je 2001 godine sa ciljem izgradnje cjelovitih sistemskih rješenja na polju telefonije, informatike i energetike.

 

Osnovna djelatnost je svjetlovodna tehnika koju djelimo na:

PROIZVODNJA:


  • Proizvodnja PEHD cijevi za uvlačenje/upuhivanje svjetlovodnih i telekomunikacijskih kabela.
  • Proizvodnja "Višecijevnih PEHD kabela" za upuhivanje svjetlovodnih kabela
  • Proširenje proizvodnih linija za proizvodnju svjetlovodnih kabela

Hrvatski proizvod

INSTALACIJA


  • Upuhivanje svjetlvodnih kabela
  • Spajanje svjetlovodnih kabela
  • Mjerenje slabljnja i izdavanje atesta ispravnosti

OPREMA


Kompletan instrumentarij za predmetne radove instalacije

Zbog sve većeg broja projekata širokopojasne internetske mreže (FttH) odlučili smo proširiti postojeće proizvodne linije.

Trenutna potražnja robe je u stalnom porastu.

S planiranim proizvodnim kapacitetima cilj nam je zauzeti vodeće mjesto u dobavi svjetlovodnih kabela i PEHD cijevi za potrebe širokopojasne mreže.

Posjedujemo kompletnu opremu za predmetne radove instalacija, spajanja, mjerenja referentnih vrijednosti i ostalu opremu potrebnu da bi se ugovoreni radovi završili u dogovorenom roku, kvalitetno i na vrijeme.:

  • Svjetlovodnih mreža,
  • LAN mreže, Cat5e, Cat.6, Cat.7
  • Energetskih mreža
  • Građevinskih radova u niskogradnji (manjeg opsega)
Stručni kadar prošao je niz specijalističkih seminara za pojedine djelatnosti i za radove u posebnim uvjetima rada (Ex-zone) kako bi se povećala kvaliteta usluge i educiranost osoblja.
Od samog osnutka veliki dio projekata i instalacija odnosi se na svjetlovode tj. projektiranje, izgradnju i uvođenje novih tehnologija.
Prvi smo uveli "micro cable" tehnologiju instalacije svjetlovodnih kabela u Hrvatskoj.