Reference

 • INA-Rafinerija nafte Sisak – integracija sistemskih rješenja putem svjetlovodne mreže.
 • KBC Rijeka – četiri objekta izgradnje svjetlvodne okosnice i LAN mreže
 • Sveučilište u Puli – tri objekta izgradnje svjetlvodne osokosnice i LAN mreže.
 • Ministarstvo Pravosuđa – Izgradnja svjetlovodne/LAN mreže.
 • Siemens d.d. – Izgradnja prateće svjetlvodne infrastrukture.
 • Ericsson d.d. – Izgradnja prateće svjetlvodne infrastrukture.
 • Končar d.d. – Izgradnja prateće svjetlvodne infrastrukture.
 • Janaf d.d. – magistralni naftovod (600km)/oprema/dijelom instalacija.
 • Janaf d.d. – projekt tehničke zaštite/svjetlvodna infrastruktura za terminal
  Žitnjak Zagreb/Omišalj/Sisak/Virje i sve blok stanice duž dionice od 600km.
 • INA d.d. – Rafinerija nafte Sisak – Kompletna svjetlovodna infrastruktura za potrebe informatike/tehničke zaštite/instrumentacije/telefonije.
 • HEP – Hidroelektrana Senj.
 • Autocesta Istarski Ipsilon.